IPO Senior Projectleider | 24 uur | Den Haag

Ben je een ervaren senior projectleider? Heb jij kennis van Zeer Zorgwekkende Stoffen? Weet jij niet alleen jezelf maar ook anderen in hun rollen als adviseur, kennisdeler, uitvoerder te versterken. Treedt je op als verbinder om zo de gezamenlijke provincies van A naar B te laten excelleren? Nieuwsgierig en vooral enthousiast? Wacht dan niet lager om te reageren op de functie van

Functie-omschrijving

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende natuur en landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van ruimtelijk-economische vraagstukken op regionaal niveau. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelorganisatie van de twaalf provincies. Het IPO acteert daarbij als belangenbehartiger en aanjager van innovatie en uitwisseling van kennis.

Jouw opdracht

Stoffen (w.o. Zeer Zorgwekkende Stoffen) die vrijkomen door activiteiten van de mens verspreiden zich via de lucht en het water. Ze komen terecht in de bodem en in afval. En van daaruit komen ze (al dan niet na verwerking) weer in de lucht, het water of de bodem. Lucht, water, bodem en afval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Onze regelgeving is echter hoofdzakelijk sectoraal georganiseerd, met voor elk compartiment aparte normen, mechanismes en prioriteiten. Bij de meer diffuus ín het milieu aanwezige Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) wordt het belang van een meer integrale benadering zichtbaar van vergunningverlening, toezicht en handhaving zichtbaar. Alle provincies voeren op dit moment een bezien-traject uit voor de provinciale vergunningen met ZZS. Er is behoefte aan coördinatie en harmonisatie. Jij bent in staat om onder de verantwoordelijkheid van een programmamanager zelfstandig te opereren in de rol als senior projectleider Zeer Zorgwekkende Stoffen. Vanuit je achtergrond en affiniteit met deze opgaven excelleer je in je organiserend vermogen om te komen tot een project gestuurde aanpak voor jouw twee resultaatopdrachten. Vanuit de huidige prioriteitstellen bestaat jouw opdracht uit de volgende elementen:

Coördinator ZZS uitvraag provincies (0,3 FTE)

Gezien het landelijke speelveld van de afvalsector en de noodzaak tot afstemming (beleid en kennisuitwisseling) tussen omgevingsdiensten is er grote behoefte aan een geharmoniseerde coördinatie van de provinciale ZZS uitvraag richting afvalbedrijven. Om deze coördinatie adequaat uit te voeren/vorm te geven is een coördinator nodig die de coördinatie, conform vastgestelde handreiking, vormgeeft. De opdracht omvat een korte en een langere termijn taak. In 2020 zul je je focussen op de korte termijn coördinatie van de uitvraag. Dit doe je in nauwe samenwerking met de provincies en omgevingsdiensten. Op de langere termijn (in 2021) neem je deel aan botsproeven met betrokken partijen (provincies, OD’s. RWS, RIVM, IenW, VA, ILT, etc.) en lever je een lange-termijn aanpak op voor de provinciale ZZS uitvraag naar afvalbedrijven. In de genoemde botsproeven wordt door middel van het doorlichten van casuïstiek geïnventariseerd welke lacunes in wet- en regelgeving dan wel ontbrekende data-lacunes bestaan.

Knelpuntenanalyse en procesharmonisatie (0,3 FTE)

Omdat provinciale inventarisaties met betrekking tot inzicht in de ZZS-situatie (lozingen en emissies) al lopen, ligt het accent binnen dit project op de meer latente vraag naar de uitvoeringsknelpunten en de wenselijkheid tot procesharmonisatie in den brede. Deze opdracht betreft dus harmonisatie in het algemeen t.a.v. ZZS, terwijl de andere resultaatopdracht vooral focust op een aanpak voor afvalbedrijven. Als deelprojectleider maak je onderdeel uit van een groter samenwerkingsproject tussen IPO en de VNG. Als deelprojectleider achterhaal je welke knelpunten er bestaan in de uitvoering van de provinciale uitvraag naar ZZS-emissies het vervolg van de ZZS-inventarisatie. Als onderdeel van je opdracht zorg jij ervoor dat via één of meerdere werkconferenties tot een gezamenlijk beeld gekomen wordt van de geconstateerde knelpunten bij de uitvraag. Om deze knelpunten op te lossen kom met het voorstellen voor procesharmonisatie en borging.

Wat breng jij mee?

 • Kennis over afvalbeleid en ZZS-beleid/regelgeving;
 • Beschikt over een ZZS-netwerk de provincies/omgevingsdiensten;
 • Weet hoofd- en bijzaken te scheiden;
 • Bekend met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving;
 • Treedt verbindend op tussen provincies en anderen betrokken partijen;
 • Opperteer doortastend en zelfstandig, maar weet op de juiste momenten de noodzakelijke afstemming/verbinding te zoeken;
 • Je hebt geen 9-tot-5-mentaliteit;
 • Je herkent je in de IPO-kenbegrippen; opgave gestuurd, resultaatgericht en open netwerkorganisatie.

Wat bieden wij

 • Het gaat om een opdracht in de zogeheten flexibele schil van het IPO; Het betreft een opdracht van 0,6 FTE voor een jaar.
 • Het verdienniveau van de opdracht is schaal 12, maximaal € 5.708,87 bruto per maand bij een fulltime dienstverband;
 • Een ABP-pensioen; goed voor later dus;
 • Een studiebudget van € 5000 per vijf jaar;
 • Een keuzebudget van 22,37% bovenop jouw salaris. Dit kan je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris;
 • Een groot en interessant netwerk;
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling;
 • Alle ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken;
 • Een schitterende (flexibele) werkplek op loopafstand van het centraal station in het centrum van Den Haag.
 • Het betreft een perfecte opdracht (3 dagen per week) om via een detachering te verrichten als je bijvoorbeeld werkzaam bent bij een Omgevingsdienst, provincie of gemeente en jezelf te verrijken met een stuk kennis/ervaring.

Context

Werken bij het IPO

Het nieuwe IPO kent een sterk naar buiten gerichte cultuur en verricht haar taak door verschillende vormen van samenwerking met de 12 provincies en eventuele andere organisaties. Door deze samenwerking benut het IPO haar netwerk optimaal, ontsluit de beschikbaarheid aan kennis en kunde, is spraakmakend en innovatief en brengt provincies maximaal in positie in de rol binnen maatschappelijke vraagstukken. Kernbegrippen zijn: Opgave gestuurd– resultaatgericht; Open netwerkorganisatie – van-voor-door provincies. Het zijn van een opgave gestuurde netwerk-organisatie laat zich vertalen in een vaste kern van medewerkers die breed inzetbaar is binnen de opgaven aan het IPO. Deze vaste kern zal afhankelijk van de opgave, programma’s, projecten en doelstellingen aangevuld worden met een flexibele formatie van met name provinciale medewerkers die op basis van inhoudelijke kennis, kunde en ervaring tijdelijk worden ingezet. De medewerkers in de vaste formatie vormen de ruggengraat van het IPO en beschikken over het organiserend vermogen om de opgaven van de gezamenlijke provincies adequaat worden voor te bereiden en te realiseren.

Werken aan opgaven

Vertrekpunt van de opgaven van de gezamenlijke provincies in IPO verband zijn de zogeheten Kerntaken Kompas 2020 en kerntaak overstijgende programma’s zoals het Programma Milieu Toezicht en Handhaving. Binnen elke kerntaak zijn beleidsopgaves geformuleerd, die bijdragen aan de doelrealisatie van de in IPO verband afgesproken resultaten. Het IPO-bestuur is, namens de provincies, de opdrachtgever van de doelen en de bijbehorende beleidsopgaves.

Reageren?

Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie graag uiterlijk 19 oktober 2020 tegemoet via de sollicitatiebutton onder vermelding van IPO senior projectleider Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Informatie Over de inhoud van de opdracht kun je bellen met de teammanager Ad Nederlof (0653587686).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

You may also like...

Reacties gesloten.