Senior Allround Projectleider Bodem | 36 uur | Haarlem

Wil jij bijdragen aan duurzaam bodembeheer, de aanpak van de PFAS-problematiek of het beheer van stortplaatsen?

Als allround projectleider Bodem coördineer je werkzaamheden op het gebied van stortplaatsen Wet milieubeheer en op het gebied van PFAS. Je adviseert over toepassing van de Wet bodembescherming (in de toekomst wordt dit de Omgevingswet) en je voert bodemsaneringen uit. Je bent in staat de voorbereiding en uitvoering van projecten, bijvoorbeeld de sanering van een voormalige wasserij, ter hand te nemen. Hierbij heb je een scherp oog voor de omgeving. Je zorgt dat de nazorg van een stortplaats Wet milieubeheer voor de toekomst is geborgd. Een diverse en uitdagende seniorfunctie, waar we iemand voor zoeken die in de voorbereiding van werkzaamheden zorgt voor een goede afstemming met Omgevingsdiensten, andere bestuurslagen en stakeholders.

Functie-omschrijving

Als senior projectleider bodem heb je een coördinerende en een uitvoerende rol. Alle werkzaamheden richten zich op duurzaam bodem beheer: van het voorbereiden en uitvoeren van land- of waterbodemsaneringen tot het in beheer nemen van stortplaatsen nadat deze zijn gesloten. Om deze werkzaamheden uit te voeren, heb je ervaring nodig met het sturen van projecten en affiniteit met de onderwerpen duurzaamheid, milieu, bodemsanering en bodembeheer.

De coördinerende rol betreft twee werkvelden:

 • Coördinatie Stortplaatsen Wet milieubeheer.
  In de provincie bevindt zich een 8-tal stortplaatsen, zoals de stortplaats Nauerna in Assendelft. Als coördinator ben je er verantwoordelijk voor dat de provincie deze stortplaatsen na sluiting goed kan beheren zonder risico’s voor mens en milieu. Samen met jouw financiële collega’s zorg je er ook voor dat er voldoende budget voor het beheer beschikbaar komt.
 • Coördinatie PFAS in uitvoeringsprojecten op het gebied van infrastructuur, bodem en natuur. In veel projecten die de provincie uitvoert, kan het aantreffen van PFAS tot problemen leiden. Je ondersteunt projectleiders bij het aanpakken van deze problemen. Tevens adviseer je collega’s die zich bezighouden met het formuleren van beleid voor PFAS op het gebied van bijvoorbeeld drinkwaterwinning en natuur.
 • Coördinatie Spoedlocaties bodemsanering.
  De provincie is verantwoordelijk voor de aanpak van spoedlocaties onder de Wet bodembescherming. Als coördinator bewaak je de voortgang van projecten, stem je af met de omgevingsdiensten die namens de provincie uitvoerend bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn en verzorg je rapportages voor het provinciaal bestuur en de Rijksoverheid.

In de uitvoerende rol werk je aan 2 type projecten:

 • Kleinere projecten, zoals de sloop van een pand om vervolgens een (in situ) sanering uit te voeren of de aanpak van een bodemverontreiniging met PFAS in een waterwingebied. Hierin ben je als projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering en afstemming met bijvoorbeeld een omgevingsmanager of met de Omgevingsdienst en met ondersteuning van interne specialisten. Uiteraard is het tijdig en zorgvuldig afstemmen met ons bestuur of onze bestuurlijke stakeholders onderdeel van je werk.
 • Grote projecten: je werkt in een (IPM-team) projectomgeving waarin iedereen vanuit zijn of haar specifieke rol en expertise bijdraagt aan de voorbereiding en uitvoering van projecten. Voor de toekomst verwachten we o.a. dat je in één van de grootste bodemsaneringsprojecten van de provincie een IPM-rol zult vervullen.

Het beheer van stortplaatsen volgens de Wet milieubeheer stortplaatsen vormt een bijzondere categorie (kleinere) projecten. De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van deze stortplaatsen nadat storten is beëindigd. Dit betekent dat er in afstemming met de exploitant gedurende de operationele fase een goed en financieel verantwoord nazorgplan komt, dat up tot date gehouden blijft, dat sluiting goed vastgelegd wordt (juridisch en financieel) en dat na sluiting het beheer duurzaam plaatsvindt.

Jouw rol is als projectleider Bodemsanering is vooral tactisch-operationeel. Je maakt verbinding met partijen die betrokken zijn bij de realisatie van de projecten waaraan je werkt, zowel in- als extern de provincie. Denk hierbij aan externe partijen zoals ingenieursbureaus, aannemers (bodemsaneerders), omgevingsdiensten, vergunningverleners en andere overheden. En bij interne partijen kun je denken aan onze interne afdeling ‘Ingenieursdiensten’ (voor inhoudelijk kwaliteitstoetsing of specifieke kennis) of andere directies binnen de provincie. Hierbij heb je oog voor verschillende belangen, durf je de discussie aan te gaan, ontwikkel je oplossingen en geef je zelfstandig invulling aan de projectleiding in de teams waaraan je bent gekoppeld. Grotendeels doe je dit vanuit je thuis- of kantoorwerkplek, maar ook buiten op locatie, om gevoel te houden bij de betrokken partijen en het project. De interessante orderportefeuille van de sector Bodem & Groen daagt je uit jouw kennis in te brengen én jezelf te blijven ontwikkelen in je vakgebied.

We hebben momenteel meerdere vacatures openstaan voor bodem en groen. Klik hier om naar onze webpagina te gaan voor deze functies en meer informatie over projecten en mensen bij ons.

Dit bieden wij 

 • Een bruto jaarsalaris tussen € 60.129,24 en € 85.580,39 (schaal 12) op basis van 36 uur per week. Dit is inclusief een Individueel Keuze Budget, dat je onder meer kunt inruilen voor extra vrije dagen;
 • Een opleidingsbudget van € 5.000, – per 5 jaar;
 • Veel vrijheid, flexibiliteit en verantwoordelijkheid;
 • Goede balans tussen werk en privé: bij ons is 36 uur fulltime. Wil je minder werken? In overleg is veel mogelijk;
 • Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt;
 • Een jaarcontract, met de bedoeling je aan het einde van dat jaar een vast contract aan te bieden. 

En dat is nog niet alles. Lees op www.noord-holland.nl/werkenbij waar je als collega bij Noord-Holland verder op kunt rekenen.

Hier ga jij werken

Bij de provincie Noord-Holland werk je aan de toekomst. Elke dag opnieuw zet je je samen met 1.400 collega’s in voor een mooie, plezierige en veilige woon- en werkomgeving voor ruim 2,8 miljoen Noord-Hollanders. Daarbij gaat het er innovatief aan toe. We stimuleren en faciliteren smart mobility, de energietransitie, grootschalige natuurontwikkeling en de nieuwste technologieën zoals slimme apps. En ook jóuw toekomst staat bij ons centraal. Je krijgt ruimte om je ambities waar te maken. Wij ondersteunen je hierbij. Bijvoorbeeld met een ruim opleidingsbudget en de mogelijkheid om, in overleg, tijdelijk in een ander project te duiken of een initiatief te starten.

De corebusiness van de sector Bodem en Groen van de provincie is het inrichten van natuur en het leveren van een bijdrage aan de versnellingsopgave van het Netwerk Natuur Nederland.  BG werkt aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Holland en realiseert natuurverbindingen, bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurbruggen. De sector is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van land- en waterbodemsaneringen en zorgt wij voor een goed beheer van stortplaatsen. Daarnaast verzorgt zij het onderhoud aan onze vaarwegen in Noord-Holland. BG baggert de provinciale vaarwegen, vervangt oeverconstructies en richt deze waar mogelijk natuurvriendelijk in.

De sector BG bestaat uit 25 fulltime equivalent (fte) en nog 7-15 externen, afhankelijk van de vraag. Dit zijn naast de sectormanager programmamanagers, projectmanagers, omgevingsmanagers, adviseurs duurzaam bodembeheer, ecologie en hydrologie. Wil je meer horen van een van onze mensen van BG, kijk dan hier.

Dit ben jij 

 • Je bent sensitief en hebt een goed gevoel voor verhoudingen en de omgevingen;
 • Een oplossings- en resultaatgerichte, pragmatische analyticus;
 • Een nieuwsgierige, enthousiaste, kritische en ondernemende verbinder, die niet aarzelt verantwoordelijkheid te nemen;
 • Een teamspeler, die ook in staat is zelfstandig te werken, en die een goede gesprekspartner is voor andere IPM rollen. 

Verder heb je:

 • Een hbo- of wo-diploma in een relevante richting, zoals milieukunde, civiele techniek, of Technische Aardwetenschappen;
 • Kennis van de actuele thema’s en ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid;
 • Ervaring met verschillende contractvormen (UAV-gc, RAW en geïntegreerde contracten) en opdrachten;
 • 5 jaar ervaring met het werken en aansturen in projecten;
 • Ervaring met het werken bij of voor overheden.

Vacature provincie Noord-Holland

Word onze nieuwe collega

Reageer voor 20 december 2021 via de sollicitatiebutton. Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief t.a.v. Janet Oosterhof, Sectormanager Bodem & Groen. Wil je eerst meer informatie over de functie? Bel of app dan met Janet via 06 –1860 9435. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, via 023 – 514 56 06.

Goed om te weten

 • Eventuele interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten;
 • Gesprekken vinden plaats op: 6 januari 2022;
 • Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams;
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure;
 • Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

You may also like...

Reacties gesloten.