Strategisch adviseur Natuur en Milieu | 32-36 uur | Zwolle

De provincie Overijssel heeft een uitgestrekt landelijk gebied, met een rijke natuur, een grote variëteit aan agrarische bedrijvigheid en aantrekkelijke landschappen. Het landelijk gebied staat aan de vooravond van grote transities. Er is ruimte nodig voor extensivering van de landbouw, natuur(inclusiviteit), klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en woningbouw. Het regeerakkoord geeft de richting en de middelen om hier invulling aan te geven. En daarbij is de provincies een belangrijke rol toebedacht. En ondertussen gaat ons omvangrijk uitvoeringsprogramma om het Natuurnetwerk Nederland in Overijssel vorm te geven gewoon door.

Functie-omschrijving

Ook in de bebouwde omgeving zijn er volop uitdagingen, zoals het op orde houden van de milieucondities en het inzetten van natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie en gezondheidsbevordering. Wij zetten ons natuurbeleid ook in op het beleven en benutten van natuur. Daarmee zijn we één van de voorlopers in Nederland.

We zijn op zoek naar een strategisch adviseur die deze opgave mede gaat vormgeven! Ben jij een strategisch adviseur die de kern van vraagstukken snel doorgrondt? Heb jij passie voor Natuur en Milieu? Krijg jij energie van verbinding met de buitenwereld? En weet jij bestuurders te overtuigen met jouw adviezen? Dan zoeken we jou!

Wat ga je doen als Strategisch adviseur Natuur en Milieu?

Als strategisch adviseur draag je in belangrijke mate bij aan de koers en ambities van het provinciale beleid. Aan het begin van een bestuursperiode ligt de nadruk van je werk op de ontwikkeling van beleidskaders waarmee een coalitieakkoord kan worden uitgevoerd. Gedurende de bestuursperiode verschuift dit naar meer strategische verkenningen en agendavorming. Daarnaast wordt je regelmatig ad hoc ingeschakeld op onderwerpen die zich in woelig vaarwater bevinden en waar strategisch leiderschap nodig is om klippen te omzeilen en de haven te bereiken.

Als strategisch adviseur sta je vanuit een brede blik op de beleidsterreinen van de provincie in verbinding met partijen in de samenleving en andere overheden. Je signaleert ontwikkelingen op het gebied van Natuur en Milieu en analyseert deze op hun impact voor de provincie. Dit vertaal je in richtinggevende adviezen voor bestuurders en ambtelijke organisaties. Je adviezen zijn robuust doordat ze tot stand komen in afstemming met de buitenwereld. Daarvoor benut je jouw netwerk van belanghebbende partijen, IPO en Rijk en Europa.

Onder strategisch adviseren verstaan wij ook het doorvertalen van nieuwe beleidsambities van het provinciebestuur naar uitvoerbare beleidskaders. Daarbij houd je rekening met belangen op andere beleidsterreinen en met politieke verhoudingen.

Voorbeelden uit het verleden waarbij je voorganger trekker was:

 • Initiator en trekker van vermaatschappelijking van het natuurbeleid, uitmondend in het uitvoeringsprogramma Natuur voor Elkaar;
 • Medetrekker namens IPO van de Nationale Bossenstrategie;
 • Projectleider van Strategieontwikkeling Landelijk Gebied 2050.

Je komt te werken in het team Strategie en Bestuursondersteuning, waar je samen met 5 andere strategisch adviseurs aan de provinciale koers en opgaven werkt. De andere vier teams van de eenheid Natuur en Milieu houden zich bezig met beleidsontwikkeling (binnen de strategische beleidskaders) en uitvoering. Binnen het team van strategisch adviseurs, maar ook binnen de eenheid ben je één van de informele leiders die het team en de eenheid naar een hoger niveau brengen.

We zoeken een collega voor 32-36 uur per week.

Wat breng jij mee?

We zoeken een collega die ervaren is in strategische advisering. Je hebt aantoonbaar leiderschap waarmee je complexe onderwerpen tot aansprekende resultaten weet te brengen. Onze ideale kandidaat voor deze functie:

 • heeft academisch niveau en is succesvol in bestuurlijk-strategisch adviseren bij een (semi-)publieke organisatie;
 • heeft brede kennis van en ervaring met de beleidsvelden natuur en milieu en ziet volop kansen om dit te verknopen met andere beleidsopgaven;
 • heeft een gevoelige antenne voor relevante maatschappelijke, politiek-bestuurlijke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen;
 • is een verbinder, tussen de buitenwereld en de provincie en tussen de beleidsterreinen natuur en milieu en andere provinciale beleidsterreinen;
 • heeft al een relevant netwerk en bouwt dat gemakkelijk uit;
 • is breed inzetbaar en werkt makkelijk aan meerdere onderwerpen tegelijk;
 • heeft goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, vertoont informeel leiderschap en heeft bij voorkeur een beetje relativeringsvermogen en humor.

Over de eenheid

Je gaat aan de slag bij de Eenheid Natuur, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op de thema’s natuur, milieu en duurzaamheid. Er is een intensieve samenwerking met burgers, bedrijven, andere overheden en verschillende belangengroepen, waarbij wordt ingespeeld op initiatieven die aansluiten bij de provinciale ambities.

De eenheid bestaat uit vijf teams: Leiding, Strategie & Bestuursondersteuning, Natuurbeleid, Landelijk Gebied en Milieu, Project & Uitvoering en Contractering. Meer informatie over de provincie Overijssel vind je op www.overijssel.nl.

Wij bieden

Jij krijgt voor deze functie afhankelijk van je ervaring een salaris van minimaal 4.442,21 Euro en maximaal 6.324,31 Euro (schaal 13) bij een 36-urige werkweek. Daarnaast krijg je een Individueel Keuze Budget van maar liefst 22,37% van je jaarsalaris waar onder andere je vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet. Het betreft een dienstverband voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. We zoeken een collega voor 28-30 uur per week.

Provincie Overijssel is beoordeeld als World-class Workplace. Jouw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Je takenpakket stemmen we dan ook zo veel mogelijk af op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken. Bekijk onze werkomgeving op www.werkenbijoverijssel.nl.

Vacature Provincie Overijssel

Geïnteresseerd?

 • Het 1e sollicitatiegesprek is op 2 maart 2022
 • Het 2e sollicitatiegesprek is op 10 maart 2022
 • Het arbeidsvoorwaardengesprek is op 17 maart 2022

Meer weten?

Alle gesprekken zijn in Zwolle of online. Tijdens de selectie zul je kennismaken met een aantal teamleden.

Nieuwsgierig geworden en wil je eerst nog wat meer weten? Bel dan met Remco ten Rouwelaar (teamleider Strategie en Bestuursondersteuning, 038-4997829). Voor vragen over de functie en procedure kun je contact opnemen via werkenbijprovincie@overijssel.nl.

Je kunt solliciteren tot en met 16 februari 2022 via onze sollicitatiepagina.

Provincie Overijssel maakt voor de invulling van deze vacature geen gebruik van een Werving & Selectiebureau of andere Intermediair.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

You may also like...

Reacties gesloten.