Coördinator beleid en uitvoering aanpak stikstof | 32-40 uur | Utrecht

Provincie Utrecht zoekt een Coördinator beleid en uitvoering aanpak stikstof. Het betreft een functie voor bepaalde tijd, met intentie tot vast.

Functie-omschrijving

Je stuurt het team Beleid en Uitvoering aan en je werkt nauw samen met en rapporteert direct aan de programmamanager Aanpak Stikstof. Als coördinator:

 • Coördineer je de werkzaamheden die nodig zijn om tot een integrale beleidsafweging vanuit het perspectief van de stikstofopgave te komen en zorg je dat relevante informatie voorhanden is
 • Zorg je voor een goede verdeling van de werkzaamheden binnen het team, stimuleer je de onderling samenwerking en complementariteit en ben je aanjager en sparringpartner
 • Neem je in voorkomende situaties de rol van meewerkend voorman/-vrouw op je
 • Zie je er op toe dat de teamleden voldoende verbinding hebben met de relevante beleidsterreinen (in- en extern)
 • Draag je zorg voor de vertaling van de integrale beleidsafweging naar het team GGA
 • Zet je de grote lijnen uit over het beleid dat nodig is voor de aanpak stikstof
 • Neem je deel aan het kernteam Stikstof,
 • Help je bij het signaleren van (bestuurlijke) knelpunten of mogelijke risico’s;

Uiteraard doe je dit niet alleen. Je maakt onderdeel uit van het programmateam Stikstof. Het programma bestaat uit 3 pijlers: 1) Gebiedsgerichte Aanpak, 2) Beleid en Uitvoering, 3) Toezicht en Handhaving. Samen met het programmateam denk je na over kansen, knelpunten, oplossingsrichtingen en strategie om zo te komen tot realisatie van de brede doelstellingen van de aanpak stikstof. De lijnen met het bestuur zijn kort en het gevoel dat samengewerkt wordt aan een complex, urgent en maatschappelijk belangrijk dossier werkt aanstekelijk.

Wie zoeken wij?

Gezien de bestuurlijke context van de opgave zoeken we iemand met de volgende eigenschappen:

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Je hebt (minimaal 5 jaar aantoonbare) ervaring met het op strategisch niveau opstellen van beleid in voor de aanpak stikstof relevante beleidsterreinen (zoals bijvoorbeeld natuur, ecologie of landbouw)
 • Je hebt (minimaal 5 jaar) ervaring met coördinerende werkzaamheden binnen een politiek-bestuurlijke omgeving
 • Je bent in staat de noodzakelijke werkzaamheden te organiseren en in samenspraak met de programmamanager Aanpak Stikstof de randvoorwaarden daarvoor te creëren
 • Je hebt een maatschappelijke kijk op opgaven en gebieden
 • Je hebt affiniteit met de opgaven die spelen in het landelijk gebied.

Functie-wensen

 • Communicatief en contactueel vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Praktisch, resultaatgericht, flexibele instelling, hands-on mentaliteit.
 • Gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden.
 • Teamspeler, die zelfstandig taken uitvoert en waar nodig afstemming zoekt met de collega’s.
 • Politiek bestuurlijke sensitiviteit: oog voor bestuurlijke verhoudingen en de mogelijke impact.
 • Netwerkvaardig: contacten met relevante personen en organisaties leggen en onderhouden.
 • Omgevingsbewust: in het werk rekening houden met relevante ontwikkelingen.
 • Beschikt bij voorkeur over een werk gerelateerd netwerk in een of meer van de relevante beleidsterreinen.

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder. 

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. 

Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm. Met oog op de geldende coronamaatregelen werken we afwisselend thuis of op één van onze locaties. 
Als de regels het toelaten en als de noodzaak hoog is, ontmoeten we elkaar op kantoor. Als het voor jouw functie niet noodzakelijk is om fysiek aanwezig te zijn, is dat ook niet verplicht.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd. 

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou: 

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 32 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd; 
 • een salaris van maximaal € 5.827,98 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12); 
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd; Vanaf schaal 14 bedraagt het IKB 21,82% van het salaris.   
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband; 
 • een goede pensioenopbouw; 
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar; NB POB geldt alleen voor contracten van langer dan zes maanden
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jacobine Meijer, Programmamanager Aanpak Stikstof telefoon (06) 81 13 32 65 of Jan Steurrijs, opgavemanager telefoon (06) 34 17 71 14

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Silvana van Putten, adviseur werving & selectie, telefoon (06) 30 50 94 94 of mail matchpoint@provincie-utrecht.nl.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 12 april 2022 via onze sollicitatiepagina.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.  

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

You may also like...

Reacties gesloten.