Ecoloog voor soortenonderzoek aanvragen Wet Natuurbescherming | 32-36 uur | Utrecht

De biodiversiteit in Nederland is waardevol, maar staat onder druk. Sommige soorten zijn kwetsbaar en in een economie die volop in ontwikkeling is, is een goede natuurbescherming belangrijk. In deze functie van Ecoloog kan jij hiermee aan de slag door jouw kennis over soorten en hun leefomgeving te vertalen naar een betere uitvoering van het Nederlandse natuurbeleid. Zo draag jij concreet bij aan de bescherming van kwetsbare dier- en plantsoorten.

Functie-omschrijving

RVO is mede-verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming door het verlenen van vrijstellingen en ontheffingen. Alleen in bepaalde situaties mag worden afgeweken van de verbodsbepalingen in de wet. Deze situaties worden door RVO getoetst waar het gaat om aanvragen waarbij de regie op nationaal niveau verloopt. Daarbij kun je denken aan de aanleg van belangrijke infrastructuur als vliegvelden, (spoor-/water-)wegen en gas- en elektriciteitsvoorzieningen.

Sinds 2021 werkt RVO daarnaast in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), aan een betere verankering van kennis over beschermde dier- en plantensoorten bij de vergunningverlening in het ruimtelijke domein. Dit doen we met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Samen met het ministerie worden lacunes in de voor ons werk noodzakelijk kennis geïdentificeerd, net als kansen voor de verbetering van onze eigen werkwijze bij beheer en ruimtelijke ingrepen. De focus van het onderzoek ligt op de staat van instandhouding van soorten en de effectiviteit van getroffen maatregelen. De uitkomsten worden gebruikt om bestaande beleids- en uitvoeringsinstrumenten te herzien, bijvoorbeeld de lijst van jaarrond beschermde vogels of de vrijstellingslijst. Op dit moment heeft de rol van soortenbescherming bij de verduurzaming en (na-)isolatie van de gebouwde omgeving veel aandacht binnen onze onderzoeksopdracht.

Als Ecoloog soortenonderzoek ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van deze onderzoeken. Je doet dit samen met 3 andere teamleden. Een greep uit jouw takenpakket is:

 • Vaststellen van huidige kennisniveau;
 • Opstellen van onderzoeksvoorstellen;
 • Afstemmen van voorstellen met externe deskundigen en het werkveld;
 • Inkopen en begeleiden van de onderzoeken;
 • Waar mogelijk (indien benodigde soortenkennis) zelfstandig onderzoek uitvoeren;
 • Bijdragen aan de ecologische beoordeling van ontheffingsaanvragen bij ruimtelijke ingrepen.

In je werk zoek je van nature afstemming met collega’s, zowel binnen als buiten RVO en gaat net dat stapje verder om buiten de bestaande werkwijzen en kaders te denken. Je weet draagvlak te creëren voor de uitkomsten van het onderzoek en de adviezen die daaruit voortvloeien en bent je bewust van de uitdagingen in de belangenafweging tussen ecologie en economie. Gezien de huidige maatschappelijke opgaven helpt het wanneer je affiniteit hebt met de ontwikkeling naar natuurinclusief werken, in het bijzonder in de gebouwde omgeving.

Je doet dit werk uiteraard niet alleen, maar maakt onderdeel uit van een breder team van Ecologen en Beoordelaars. Zij werken primair aan het opstellen van ontheffingen en gedragscodes onder de Wet natuurbescherming. Werkzaamheden die afhankelijk zijn van de resultaten die uit de onderzoeken naar voren komen. Zodoende sta je dus dicht op de uitvoeringspraktijk, waarbij het ook voor zal komen dat je bijdraagt aan de beoordeling van binnengekomen aanvragen.

Je werkt op het snijvlak waar wetenschappelijke inzichten en praktische uitvoering bij elkaar komen. Jouw werk zal ervoor zorgen dat ruimtelijke ontwikkelaars in Nederland met nieuwe en betere manieren van soortenbescherming in aanraking komen. Daarmee draag je bij aan een betere biodiversiteit in Nederland.

Functie-eisen

Je brengt kennis mee over beschermde soorten en habitats en je hebt ervaring met het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het ecologisch vakgebied. Je staat aan de lat om zelfstandig relevante onderzoeksresultaten te verzamelen en daarop gebaseerde uitvoeringsdocumenten op te stellen of te verbeteren. Indien de benodigde expertise bij jou of één van de collega-ecologen niet aanwezig is, initieer en begeleid je externe onderzoekspartijen. Je bent een goede gesprekspartner voor kennisinstellingen en ecologische adviesbureau’s. Tegelijkertijd ben je praktisch ingesteld en weet je wat de collega’s nodig hebben om de bestaande werkwijzen te kunnen verbeteren.

Daarnaast breng je mee:

 • Een afgeronde HBO- of universitaire opleiding met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie/biologie.
 • Specialistische kennis van dier- en plantensoorten, inclusief hun leefomgeving;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opzetten/uitvoeren/begeleiden van voor de functie relevant onderzoek.
 • Aantoonbare kennis van het Nederlands natuurbeleid en de uitwerking daarvan in de praktijk.
 • Uitstekende schrijfvaardigheid.

Competenties:

 • Analytisch vermogen: je kunt snel tot de kern van ontbrekende informatie komen en weet deze te vertalen naar gerichte onderzoeksvragen die helpen om werkprocessen te verbeteren.
 • Omgevingssensitiviteit: je bent je bewust van het interne en externe krachtenveld en weet wie je moet betrekken bij de totstandkoming en opvolging van de advisering.
 • Resultaatgerichtheid: je houdt de oplevering van het juiste resultaat voor ogen en stuurt bij wanneer daarvan dreigt te worden afgeweken.
 • Netwerken: je gaat pro-actief op zoek naar organisaties en individuen die een bijdrage kunnen leveren aan onze eigen werkzaamheden en zet je in om onze resultaten kenbaar te maken bij belangrijke externe stakeholders. Bij voorkeur beschik je over een bestaand netwerk aan relevante stakeholders.
 • Plannen en organiseren: je bent in staat om prioritering in je eigen werkzaamheden aan te brengen en kunt daarvan afwijken wanneer de omstandigheden erom vragen. Je organiseert in samenwerking met collega’s het behalen van de juiste resultaten op het juiste moment.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 10
 • Maandsalaris: Min €2.957 – Max. €4.707 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur: 2 jaar met uitzicht op vast
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36
 • Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Bij RVO willen we zoveel mogelijk plaatsonafhankelijk werken. Dit betekent dat je als uitgangspunt vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op een andere locatie en/of op kantoor). RVO verwacht van jou wel dat je bereid bent om naar kantoor te komen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van je werk. Wij verwachten dat je in deze functie gemiddeld 2 dagen per week op de RVO-vestiging in Den Haag aanwezig bent. Zeker in de beginperiode is regelmatige fysieke aanwezigheid van belang om de eigen teamleden en de bredere organisatie goed te leren kennen.

De gesprekken vinden waarschijnlijk plaats in week 35 (29 augustus t/m 2 september).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

You may also like...

Reacties gesloten.