Adviseur ecologische analyse, planvorming en monitoring biodiversiteit | 28-36 uur | Middelburg

Binnen het programma landelijk gebied, natuur en landbouw werken we aan zowel het versterken van de biodiversiteit als aan de transitie van de landbouw en een aantrekkelijk landschap. Momenteel wordt er hard gewerkt om te komen tot een structurele aanpak van de stikstofproblematiek. De structurele aanpak voorziet zowel in een bronnenaanpak als in het inzetten op duurzaam herstel van de natuur, het versterken van de biodiversiteit, het bereiken van de instandhoudingsdoelen die geformuleerd zijn voor de Natura 2000 gebieden.

Inmiddels worden er tussen Rijk en provincies verschillende afspraken voorbereid om het realiseren van een concreet pakket aan maatregelen de komende jaren mogelijk te maken. Samen met de natuurbeheerders en de andere partijen staat de Provincie Zeeland aan de lat voor de gebiedsgerichte planvorming en de uitvoering van de maatregelen, een forse en uitdagende klus.

Functie-omschrijving

De Provincie Zeeland is verantwoordelijk voor een goed inzicht in de ecologische kwaliteit van de natuurgebieden en een goed inzicht in het doelbereik en het effect van de uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen voor herstel van de natuur.  Effecten van maatregelen op de biodiversiteit dienen in kaart te worden gebracht in combinatie met de daarmee ook gepaarde monitoringsinspanningen en rapportages. We zoeken daarom structurele versterking voor ecologische monitoring, ecologische analyse en het doorvertalen van deze analyses naar planvorming en rapportages (Natura 2000 beheerplannen, natuurdoelanalyses, provinciale monitoringsrapportage, enz.).

De taken bestaan uit deelname aan projectgroepen en daarbij een bijdrage leveren aan:

 • Vraagstukken vertalen naar concrete monitoringsstrategieën;
 • Opstellen en uitvoeren van (hydro) ecologisch onderzoek;
 • Ecologische evaluaties uitvoeren;
 • Het concretiseren van maatregelen om de instandhoudingsdoelstellingen te halen;
 • Afstemming met terrein beherende organisaties en overleg met overige organisaties zoals Vogelbescherming, RAVON en andere NGO’s;
 • Ecologische analyse van gegevens verzorgen en deze vertalen naar inzicht in het doelbereik en naar voorstellen van maatregelen om dit doelbereik te verbeteren;
 • Doorvertaling van de analyses naar de Natura 2000 beheerplannen, de natuurdoelanalyses en de gebiedsplannen.

Je gaat deel uit maken van een leuk, compact team van collega’s bestaande uit zowel beleidsmakers als natuurspecialisten. Je voert in nauwe samenwerking met de beleidsmedewerker Natuurmonitoring werkzaamheden uit. Daarbij werk je klantgericht en kun je monitoringsvraagstukken concreet vertalen naar feitelijke onderzoeksvragen en bijbehorende methodieken. Als adviseur monitoring draag je dus ook aan de voorkant bij aan beleidstrajecten en projecten waarbij het meenemen en opstellen van de juiste monitoringsvraagstukken vanuit nazorg en evaluatie absoluut noodzakelijk is.

Wie zoeken we:

We zoeken iemand wiens hart klopt voor de Zeeuwse natuur en die graag deel uitmaakt van een bevlogen team en daar, vanuit een (hydro) ecologische of biologische achtergrond, een specialistische bijdrage aan wil leveren.  Kennis van vegetatie is een pré.

Je beschikt over:

 • Afgeronde WO opleiding op het gebied van natuurbeheer, (hydro)ecologie of biologie;
 • Ervaring met het initiëren en uitvoeren van onderzoek;
 • Gevoel voor data analyse.

Daarnaast ben je:

 • Flexibel;
 • Nauwkeurig, procesgericht en analytisch sterk;
 • Een verbinder en teamspeler.

Deze vacature staat open voor iedereen (m/v/x) die zich hierin herkent.

Wat bieden we jou aan?

Een baan waarin jij een verschil maakt voor de provincie Zeeland.

Naast ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, bieden we je een baan aan van 28-36 uur per week (1 fte).

Je kan rekenen op een brutosalaris tussen € 3.255 en € 4.595 (schaal 10) afhankelijk van jouw ervaring en kennis bij een fulltime dienstverband van 36 uur. Daarbovenop bieden we je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget (IKB), een Persoonlijk Ontwikkelbudget, etc.

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren en wederzijdse overeenstemming zetten we dit om naar een contract van onbepaalde duur.

Je dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Over Provincie Zeeland

Het beste voor Zeeland en de Zeeuwen. Daar zetten we ons elke dag voor in. Zo werken we aan wettelijke taken en helpen we samen met anderen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Dat doen we met ruim 650 collega’s met elk hun eigen talent of specialisme. Van kantonniers tot medewerkers informatieveiligheid, van juristen tot beleidsadviseurs.

We bieden een werkomgeving waar iedereen zich welkom voelt. Een omgeving waar we onze ervaring, kennis, talenten, ideeën, cultuur en achtergronden met elkaar delen.

Zin om bij ons te komen werken? Dan krijg je alle ruimte om goed te zijn in je vak en je verder te ontwikkelen. Zodat jij je talenten kan inzetten voor Zeeland. Een trots en stoer gebied, gescheiden door diepe zeearmen en verbonden door dijken, dammen en Deltawerken. Een gebied met volop mogelijkheden om te pionieren. Tot snel!

Hoe solliciteren?

Interesse? Klik hieronder op de knop ‘Solliciteren’, vul jouw gegevens in, voeg jouw CV toe en noteer waarom jij geschikt bent voor deze rol. Reageren kan tot en met maandag 20 februari 2023.

Vragen over de inhoud? Madeleine Huizinga, Poulemanager, beantwoordt ze graag,  T: 06 2890 4271, E: mhh.huizinga@zeeland.nl 

Indien we je beter willen leren kennen, nemen we contact met je op. Indien je niet in aanmerking komt, brengen we jou tijdig op de hoogte. Hoe dan ook ontvang je een antwoord op jouw sollicitatie. Je kan erop rekenen dat we elk ontvangen CV en motivatiebrief doornemen en enkel beoordelen volgens de functie-vereisten.

Gesprekken vinden plaats op woensdag 1 maart 2023.

Vragen over de selectieprocedure? Dan kan je terecht bij de corporate recruiter Reinier Wondergem via recruitment@zeeland.nl of T: 06-5041 9104. 

You may also like...

Reacties gesloten.