Vacature Provincie Overijssel

De provincie Overijssel heeft een uitgestrekt landelijk gebied, met een rijke natuur, een grote variëteit aan agrarische bedrijvigheid en aantrekkelijke landschappen. Het landelijk gebied staat aan de vooravond van grote transities. Er is ruimte nodig voor extensivering van de landbouw, natuur(inclusiviteit), klimaatadaptatie, duurzame energieopwekking en…

Wij staan met elkaar voor de opgave om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. Daarom zijn in de Zuid-Hollandse uitvoeringsagenda stikstof voor de verschillende sectoren actielijnen geformuleerd. Dit zijn natuurherstel, verduurzaming stedelijk netwerk en mobiliteit, transitie Haven Industrieel Complex en landbouw. Wil jij werken…

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Wie zijn wij? Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze…

Een schoner en veiliger Nederland; daar gaan we voor. Help jij ons mee de uitvoering van ons natuur- en milieubeleid te verbeteren? Schonere lucht, zuiver water, minder geur- en geluidsoverlast en een gezondere omgeving. Daar gaan we bij de provincie Noord-Holland voor. Als beleidsadviseur ben…