Vacature Provincie Overijssel

Wil jij als trainee aan de slag met één van de grootste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd; de transitie naar duurzame energie? Steek jij je handen graag uit de mouwen en leg je verbinding? Ben je nog niet uitgeleerd na je studie? Kom dan bij…

Ben jij specialist op het gebied van milieuvergunningen voor bedrijven – met name Brzo of andere industriële bedrijven? En kijk jij met een brede maatschappelijke blik naar de rol van de overheid hierin? Als senior adviseur milieuvergunningen draag jij bij aan een schone, veilige en…

Vacature provincie Noord-Holland

Wil jij bijdragen aan duurzaam bodembeheer, de aanpak van de PFAS-problematiek of het beheer van stortplaatsen? Als allround projectleider Bodem coördineer je werkzaamheden op het gebied van stortplaatsen Wet milieubeheer en op het gebied van PFAS. Je adviseert over toepassing van de Wet bodembescherming (in…

Ben je een ervaren senior projectmanager, adviseur en belangbehartiger? Inzetbaar op complexe integrale (provinciale kerntaak overstijgende) beleidsvraagstukken; in dit geval de Klimaatopgave en Regionale Energiestrategieën. Weet jij niet alleen jezelf maar ook andere collega’s in hun rollen als adviseur, projectleider, kennisdeler, belangenbehartiger en als verbinder…

Ben jij een pionier, en in staat een organisatiemodel uit te werken waarin meerdere publieke warmte- en koude-entiteiten, die zich nu per gebied ontwikkelen, ondergebracht kunnen worden? Weet je ook mogelijkheden te ontwerpen om toekomstige coöperatieve eigendomsmodellen en het huidige gemeentelijke ‘warmtebedrijf’ een plek te…

Heb jij oren naar uitdagende vraagstukken op het gebied van geluidoverlast? Bij de Omgevings-dienst Noordzeekanaalgebied krijg je die kans. Wij zien erop toe dat de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheid in deze drukbevolkte regio worden gewaarborgd. En daar kunnen wij jouw expertise en ervaring…

Heb jij een neus voor innovatief milieubeleid? Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied krijg je de kans om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren. Wij zien erop toe dat de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheid in deze dynamische en drukbevolkte regio worden gewaarborgd. En daar…

Wil jij werken op het boeiende snijvlak van economische, omgevings- en milieubelangen? Bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied krijg je die kans. Wij zien erop toe dat de duurzaamheid, de leefbaarheid en de veiligheid in deze dynamische en drukbevolkte regio worden gewaarborgd. Van vergunningverlening tot toezicht en…