Het verminderen van de uitstoot van stikstof en broeikasgasemissies vanuit de landbouw, het verbeteren van de biodiversiteit en natuur- en waterkwaliteit zijn urgente, omvangrijke en complexe opgaven. RVO voert verschillende generieke en sectorale regelingen uit die hier (in)direct een bijdrage aan leveren en waarmee randvoorwaarden…

De Omgevingsdienst Brabant Noord is een overheidsorganisatie volop in beweging en groeiend. Wij staan altijd open voor nieuwe collega’s (senior) toezichthouder/handhaver op het gebied van milieu. Het aandachtsgebied kan liggen op agrarische bedrijven en/of op industriële bedrijven. Waar jouw voorkeur ligt, daar gaan we graag…

Ben je een ervaren projectleider, adviseur en belangbehartiger? Heb je affiniteit met de energietransitie? Heb jij een uitstekend netwerk binnen provincies, gemeenten en het Rijk? Ben je inzetbaar op complexe integrale beleidsvraagstukken? Weet jij niet alleen jezelf maar ook andere collega’s in hun rollen als…

Vacature provincie Noord-Holland

De biodiversiteit beschermen, de waterkwaliteit verbeteren, een toekomstgerichte landbouw realiseren, de stikstofuitstoot en bodemdaling terugdringen en tegelijkertijd voldoende recreatiemogelijkheden bieden: in het landelijk gebied van Noord-Holland komen veel opgaven bij elkaar. Uitdagend en leuk werk! Als assistent-projectleider natuurontwikkeling geef je leiding aan gebiedsprocessen in onze…

Wil jij onze toezichtsprocessen verbeteren?Daarnaast ook complexe dossiers met (soms) bestuurlijke aandacht voor je rekening nemen? Voor de Unit Gemeentelijke Toezicht zoeken wij een Senior Toezichthouder Milieu. Functie-omschrijving DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken en verbeteren in het…

Als toezichthouder bodem bescherm je de kwaliteit van de bodem en grondwater. Wordt voldaan aan de milieunormen? Wat zijn de risico’s voor omwonenden? Wanneer nodig voer je corrigerende acties uit. Hiermee draag je bij aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Functie-omschrijving Als toezichthouder voer…

Ben jij de MogelijkMaker die adviezen kan geven over lokale milieutaken? Bijvoorbeeld over bodemkwaliteit, weg- en verkeersgeluid? Haal jij het beste uit jezelf en verras je daardoor met jouw werk onze inwoners én collega’s. Maak dan ons team compleet en reageer! Functie-omschrijving Als trotse en…

Breng jij het perspectief van dieren en planten in bij vergunningverlening voor ruimtelijke ingrepen? Functie-omschrijving Onze provincie is rijk aan planten en dieren. Het beschermen van deze Utrechtse natuur nemen we serieus. Daarom is jouw functie als senior ecologisch adviseur en vergunningverlening bij de afdeling…