Land gerelateerde broeikasgasemissies (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) vormen een belangrijk deel van het nationaal en internationaal klimaatbeleid. Ze maken onderdeel uit van de afgesproken klimaatdoelen en zijn essentieel onderdeel om klimaatneutraliteit in de toekomst te kunnen halen. Goede monitoring en informatie…

Vergunningen voor mijnbouwactiviteiten op land en op zee. Als vergunningverlener bij de directie Warmte en Ondergrond in Den Haag vertaal jij plannen en aanvragen naar beschikkingen. Het aanspreekpunt voor mijnbouwbedrijven? Ook dat ben jij. Jij hebt een verantwoordelijke functie, maar weet waarvoor je het doet:…

De steeds sterkere roep om een vereenvoudiging van het omgevingsrecht kreeg navolging in de politiek: op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Aan jou als coördinerend specialistisch adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf de taak om deze wet optimaal te verankeren in de defensieorganisatie.…

Wist je dat Defensie een van de grootste opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf is? Voor haar bedrijfsvoering en inzetbaarheid maakt de organisatie gebruik van honderden locaties in ons land, zoals vliegvelden, kazernes, oefenterreinen en havens. Veel van die locaties liggen vlakbij of in Natura 2000-gebieden. En…

Welke invloed hebben de Omgevingswet en de wet Natuurbescherming op de defensieorganisatie? Wat kan en moet de krijgsmacht hierin zelf organiseren en welke verantwoordelijkheden liggen bij het Rijksvastgoedbedrijf? Die vragen centraal staan in jouw functie als specialistisch adviseur. Je focust op de procedureel-juridische en procesmatige…

Oefenterreinen, kazernes, vliegvelden, havens. Bij haar inzet voor de belangen en vrijheid van Nederland maakt Defensie – een van de grootste opdrachtgevers van het Rijksvastgoedbedrijf – gebruik van honderden locaties in ons land. Objecten die vaak vlakbij óf in Natura 2000-gebieden liggen. En die allemaal…