De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de provinciale nazorgtaken rondom baggerspeciedepots en stortplaatsen die vallen onder de nazorgregeling uit de Wet milieubeheer. Ben jij een enthousiaste, startende milieukundige of bodemspecialist die ons team tijdelijk wil komen versterken? En wil je leren wat er komt kijken…

Ben je een ervaren senior projectmanager, adviseur en belangbehartiger? Inzetbaar op complexe integrale (provinciale kerntaak overstijgende) beleidsvraagstukken; in dit geval de Klimaatopgave en Regionale Energiestrategieën. Weet jij niet alleen jezelf maar ook andere collega’s in hun rollen als adviseur, projectleider, kennisdeler, belangenbehartiger en als verbinder…

Met het vaststellen van het Klimaatakkoord zijn we in Zuid-Holland de volgende fase van de Energietransitie ingegaan. De ambitie van de provincie is het realiseren van schone energie voor iedereen. Dit doen wij vanuit een faciliterende en verbindende rol. In deze functie ben je de…

Bij de Omgevingsdienst Haaglanden werk je samen met ruim 230 deskundige collega’s aan een schoon milieu, natuurbehoud en een veilige leefomgeving. Vergunningen verlenen, toezicht houden en waar nodig handhaven zit in onze genen. Dit betekent voortdurend rekening houden met uiteenlopende belangen. Onze ambitie? Vandaag meedenken…