Provincie Utrecht zoekt een Coördinator beleid en uitvoering aanpak stikstof. Het betreft een functie voor bepaalde tijd, met intentie tot vast. Functie-omschrijving Je stuurt het team Beleid en Uitvoering aan en je werkt nauw samen met en rapporteert direct aan de programmamanager Aanpak Stikstof. Als…

Wij staan met elkaar voor de opgave om de uitstoot van stikstof sterk te verminderen. Daarom zijn in de Zuid-Hollandse uitvoeringsagenda stikstof voor de verschillende sectoren actielijnen geformuleerd. Dit zijn natuurherstel, verduurzaming stedelijk netwerk en mobiliteit, transitie Haven Industrieel Complex en landbouw. Wil jij werken…

De balans zoeken tussen de grote behoefte aan mobiliteit en de schadelijke gevolgen van stikstof. Jij zoekt een balans tussen de grote behoefte aan mobiliteit en het rekening houden met de schadelijke gevolgen van stikstof. De provincie Noord-Holland staat voor een enorme uitdaging. Aan de…