Door jouw onderzoek naar schadelijke chemische stoffen zijn hulpverleningsdiensten en bestuurders voorbereid over de toe te passen maatregelen bij acute incidenten, zoals een brand of een ongeval met gevaarlijke stoffen. Branden met nieuwe energiebronnen vragen om nieuwe methoden en meettechnieken en dit is waar jouw…

Vacature provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is voortdurend op zoek naar ruimte voor woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Maar we willen ook dat er voldoende plek is voor landbouw, recreatie en natuur. Onmogelijk? Niet voor jou. Als strategisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling verbind jij namelijk al deze ruimtelijke opgaven in…

Toezicht houden op de energiebesparing van grote of zeer grote (ETS-)bedrijven is technisch én administratief complex. Vind jij dat interessant en wil je graag een bijdrage leveren aan een schone Rijnmondregio? Functie-omschrijving DCMR is de milieudienst met de grootste uitdaging in Nederland: de milieukwaliteit bewaken…