Door jouw onderzoek naar schadelijke chemische stoffen zijn hulpverleningsdiensten en bestuurders voorbereid over de toe te passen maatregelen bij acute incidenten, zoals een brand of een ongeval met gevaarlijke stoffen. Branden met nieuwe energiebronnen vragen om nieuwe methoden en meettechnieken en dit is waar jouw…

Vacature provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is voortdurend op zoek naar ruimte voor woningbouw, bedrijventerreinen en infrastructuur. Maar we willen ook dat er voldoende plek is voor landbouw, recreatie en natuur. Onmogelijk? Niet voor jou. Als strategisch beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling verbind jij namelijk al deze ruimtelijke opgaven in…

Van alle milieufactoren heeft luchtverontreiniging het meest negatieve effect op de gezondheid. Luchtverontreiniging leidt gemiddeld tot een verkorting van de levensverwachting met circa 1 jaar en jaarlijks overlijden in Nederland ca. 12.000 mensen voortijdig als gevolg van de blootstelling aan luchtverontreiniging. Bij lage niveaus van…

Gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw. Maar ook biociden, zoals desinfecterende handgels en houtverduurzamingsmiddelen. Ze komen niet op de markt zonder goedkeuring van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in Ede. Jij levert als wetenschappelijk beoordelaar de inhoudelijke wetenschappelijke onderbouwing op het…

Breng jij de energie & warmtetransitie binnen Alphen aan den Rijn verder? In een divers team werken we aan een toekomstbestendige energievoorziening met energiebesparing, opwek van duurzame energie en de warmtetransitie. Kom jij ons team versterken als sociale en proactieve adviseur voor participatieprocessen in deze…

Vacature provincie Noord-Holland

Wil jij bijdragen aan het bouwen van 165.000 woningen in de Noord-Holland? Word dan onze nieuwe senior beleidsadviseur en teamcoördinator Wonen! 165.000 nieuwe woningen bouwen tot 2030. Voor deze grote opgave staat de provincie Noord-Holland de komende jaren. Als onze nieuwe senior beleidsadviseur en teamcoördinator…